Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Charles Borromeo: Cư xử khôn khéo

Thái Hà (04.11.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý thầm nghĩ rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’.

“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. (Lc 16,1-8)

Nhân vật người quản lý trong câu chuyện Chúa Giêsu kể hôm nay đại diện cho những con người khôn khéo trong cách cư xử với đồng loại, và nó chỉ dừng lại ở tinh thần thế gian. Vì mong muốn sẽ có người giúp đỡ, đón tiếp mình khi mình không còn làm quản lý nữa, người này đã tiếp tục ăn gian của chủ để lo cho tương lai mình. Chắc chắn Chúa Giêsu không muốn các môn đệ khôn khéo như anh quản gia trong chuyện, Người muốn các môn đệ khôn khéo vượt ra ngoài những toan tính vụn vặt của thế gian mà hướng đến mối lợi lớn nhất là chính Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng ocn là nhưgnx quản lý của Chúa ở đời này theo một cách nào đó. Ước gì chúng con biết sử dụng những ân sủng của Chúa mà sinh lợi cho chúng con và cho người khác. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.