Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Charles Lwanga Và Các Bạn Tử Đạo: Thầy biết con yêu mến Thầy

Thái Hà (03.06.2022) – Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” Người lại hỏi: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.” (Ga 21,15-19)

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và Người hỏi Phêrô ba lần: “Simôn, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?”. Cả ba lần Phêrô trả lời “thầy biết con yêu mến Thầy”. Động từ “yêu mến” cùng xuất hiện trong câu hỏi của Chúa Giêsu và câu trả lời của Phêrô, thế nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Đối với Chúa Giêsu, yêu mến ở đây là tình yêu trao ban và hy sinh tất cả cho người mình yêu. Đối với Phêrô, dường như ông đã nhận ra giới hạn của mình sau ba lần chối Chúa. Do đó, tình yêu mà ông tuyên xưng với Chúa chỉ dừng ở mức tình bạn thân thiết. Tuy vậy, Chúa vẫn trao đoàn chiên của Người cho ông, để ông có thể sống tình yêu ấy qua hành động chứ không còn dừng ở lời nói. Từ đó, Phêrô đã dám dấn bước theo Chúa Giêsu với một tình yêu mới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì những lần chúng con nói về Chúa cho những người anh em chưa biết Chúa thì đó là lúc chúng con được nói lên tình yêu của mình đối với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung tín và làm sáng danh Chúa trong mọi việc làm. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.