Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Clara: Từ bỏ mình

Thái Hà (11.08.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. (Mt 16,24-28)

Ảnh minh họa (Google)

Từ bỏ chính mình là điều khó nhất, bởi vì: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ chính mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính con sẽ dần dần thu góp lại những gì con đã bỏ trước đó” (Đường hy vọng, số 3)

Đức Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Người. Từ bỏ chính mình và vác thập giá, tức là chấp nhận đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Đó là một con đường hẹp; con đường của hy sinh, thiệt thòi, con đường của sự tự hủy, con đường của khiêm tốn và cũng là con đường hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Thánh Clara mà chúng ta mừng kính hôm nay đã từ bỏ gia đình giàu sang, thế giá, để chọn đời sống khó nghèo, hiến thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự và vác thập giá để theo Chúa trên con đường cứu độ mà chính Chúa muốn chúng con thực hiện. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.