Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Conêliô GH và Cyprianô GM: Lấy của cải mình mà giúp đỡ

Thái Hà (16.09.2022) – Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susana và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. (Lc 8,1-3)

Người phụ nữ trong xã hội Do Thái bấy giờ không được đề cao, hay nói cách khác là bị đánh giá thấp. Phụ nữ không có tiếng nói trước công chúng. Trái lại, đối với Đức Giêsu thì mọi người đều vô giá trước mặt Thiên Chúa, kể cả phụ nữ: Người đã tha tội cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình, cứu sống con trai bà góa thành Naim,… Tất cả mọi người đều được Chúa Giêsu mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ. Trong Chúa, mỗi người đều có phẩm giá như nhau và được ban cho những nén bạc hay tài năng khác nhau. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, mặc dù là những người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng các bà vẫn có cách cộng tác vào công trình cứu độ là dùng của cải mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Người với hết cả con người chúng con. Và xin cho chúng con được cái nhìn như Chúa khi nhận xét về người khác. Xin đừng để sự thành kiến chi phối tâm hồn và tâm trí chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Conêliô và Cyprianô, xin thêm lòng can đảm cho chúng con để có thể làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.