Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Giêgôriô Cả: Canh tân đời sống

Thái Hà (03.09.2021) – Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu sẽ hư, nhưng rượu mới thì phải đổ bào bầu da mới. (Lc 5,33-39)

Một bạn trẻ, sau khi tuyên hứa trở thành giáo lý viên, đã thay đổi đời sống của mình. Từ một con người lười biếng, không đúng giờ giấc, nay anh đã trở thành con người siêng năng và luôn đúng giờ. Bạn thay đổi cách sống vì bạn đã trở thành một giáo lý viên.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy việc sống hình thức của những người Pharisêu. Họ thích sống kiểu hình thức bên ngoài mà không cần quan tâm đến ý nghĩa của việc họ đang làm. Họ đòi bắt các môn đệ của Đức Giêsu phải ăn chay như những người khác mà không cần biết mục đích của việc ăn chay là gì. Đức Giêsu cho họ thấy cần phải thay đổi nếp sống như thế. Cuộc sống của mỗi Kitô hữu chúng ta là một cuộc sống về Đức Kitô, vì thế chúng ta cần phải thay đổi nếp sống của mình sao cho phù hợp với căn tính ấy, giống như bạn trẻ trong cau chuyện trên cũng thay đổi vì biết mình là một giáo lý viên.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng luôn sống sao cho phù hợp với phẩm giá của một con người và là Kitô hữu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…