Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Nghe tiếng Chúa

Thái Hà (30.09.2022) – “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10,13-16)

Trước sự cứng lòng tin của thành Corôđain và Betsaiđa, Chúa Giêsu đã phải thốt lên cách nuối tiếc cho hai thánh này, vì Người đã làm rất nhiều phép lạ ở đây nhưng họ vẫn cứ cứng lòng. Chúa còn so sánh hai thành này với hai thành phố tội lỗi trong Cựu Ước là Tyrô và Siđon đã bị phá hủy. Ngày nay chúng ta cũng như người dân của hai thành phố xưa. Chúng ta có lắng nghe lời dạy bảo của các vị có trách nhiệm trong Hội Thánh mà thay đổi đời sống không? Chúa nói: Ai nghe các con, tức là nghe Thầy. Khi lắng nghe những người có trách nhiệm dạy dỗ là khi chúng ta đang lắng nghe chính Chúa. Chúng ta đừng chạy theo những trào lưu chống phá Giáo Hội vì kẻ thù là ma quỷ vẫn đang chống phá Giáo Hội qua những điều sai lạc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng việc nghe lời dạy dỗ của các vị có trách nhiệm trong Giáo Hội là chúng con đang lắng nghe chính Chúa. Xin cho các ngài cũng luôn biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần mà dạy dỗ chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.