Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Leo Cả: Khôn ngon đích thực

Thái Hà (10.11.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”. (Lc 16,1-8)

Ảnh minh họa (Google)

Các thánh là những người dám đi ngược lại những giá trị mà con người trần thế chạy theo. Người đời thường chê cười, cho rằng các Ngài thật khờ dại.

Người quản gia trong câu chuyện Tin Mừng đã thấy trước tương lai mịt mờ. Vì thế, anh dùng mưu mô để lo liệu và chuẩn bị phòng khi anh bị đuổi, thì sẽ được các con nợ của ông chủ quý mến đón tiếp. Anh quả là khôn khéo. Thế nhưng, ở đây, Đức Giêsu không muốn chúng ta học thói khôn khéo đó của anh, cho bằng học tính nhìn xa trông rộng, biết quên đi cái lợi trước mắt để đạt được cái lợi lớn hơn sau này. Qua đó, Đức Giêsu kêu gọi mọi người biết bỏ đi những lợi ích đời này để chiếm được hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Thánh Giáo hoàng Leo Cả đã tài tình sử dụng sự không ngoan loài người mà Thiên Chúa ban cho, để rao truyền, củng cố, xây dựng và bảo vệ Giáo Hội, nên Ngài đã được lãnh nhận phần thưởng Chúa ban là sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cho dẫu chúng con có thua thiệt ở đời này vì đã chọn Chúa, chúng con vững tin rằng Chúa sẽ bảo đảm Nước Trời cho chúng con. Amen.

Suy niêm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.