Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Martinô Porres: Bản chất của luật là tình yêu

Thái Hà (03.11.2023) – Đức Giêsu lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh ngày Sabát hay không?” Nhưng họ làm thinh. (Lc 14,1-6)

Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu đã chữa lành một người phù thũng vào ngày Sabát. Đối với những người Pharisêu và các nhà thông luật, Đức Giêsu đã vi phạm luật ngày Sabát. Tuy nhiên, Người làm sáng tỏ bản chất của luật hơn là phạm luật. Khi người Do Thái mất đền thờ Giêrusalem vào năm 70, họ chỉ còn lề luật, vì thế các rabbi phải giải thích luật để trở thành kim chỉ nam cho đời sống của dân chúng.

Nhưng vào thời Đức Giêsu, giới lãnh đạo Do Thái mới chỉ dừng lại ở lớp vỏ bề ngoài của lề luật qua những điều được làm và bị cấm. Do đó, họ rơi vào tình trạng nệ luật. Cái nhìn của Đức Giêsu đi xa hơn, chạm đến bản chất thâm sâu của lề luật và tình yêu thành tín. Vì vậy, Đức Giêsu sẵn sàng chữa lành cho các bệnh nhân vào ngày sabát, sẵn sàng đón tiếp những người tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thực hành lề luật với một tình yêu, để lề luật không phải rào cản nhưng là điều kiện giúp chúng con đến với anh chị em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…