Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Nữ Mônica: Trung thành và kiên trì

Thái Hà (27.08.2021) – Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. (Mt 24,42-51)

Thánh Augustinô đã ghi lại những lời nói của thân mẫu như sau: “Thiên Chúa cho mẹ được toại nguyện và, hơn nữa, đã cho mẹ thấy con chán ghét hạnh phúc trần gian và hiến thân phục vụ Người”. (“Tự thuật”, cuốn IX)

Quả thật, thành Mônica – người mẹ tuyệt với của thánh Augustinô – rất mãn nguyện. Nhờ Thiên Chúa ban ơn hoán cải, người con yêu dấu của thánh nhân đã trở thành một vị thánh trong Giáo hội. Và để có được một Augustinô giỏi gian, thánh thiện, thánh Mônica thực sự sống y như cô trinh nữ khôn ngoan mà bài Tin Mừng hôm nay nói đến. Với đèn là sự trung thành trong niềm tin Thiên Chúa sẽ hoán cải người con thân yêu và dầu là sự kiên trì cầu nguyện trong nước mắt, “cô trinh nữ khôn ngoan” Mônica luôn giữ cho ngọn đèn Tin Mừng cháy sáng ngõ hầu soi dẫn Augustinô tìm về Thiên Chúa.

Trong cuộc lữ hành dương thế chờ mong Thiên Chúa ngự đến, sự trung thành và kiên trì của thánh Mônica mãi là gương sáng để mỗi người chúng ta noi theo mà sống tỉnh thức và cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con kiên trì và trung thánh như thánh Mônica. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…