Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Patriciô: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (17.03.2023) – Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí không và hết sức lực ngươi”. (Mc 12,28b-34)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô thuật lại cuộc đối thoại giữa một vị kinh sư và Đức Giêsu. Vị kinh sư đã hỏi Người điều răn nào trọng nhất. Đức Giêsu trả lời điều răn đứng hàng đầu là: “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức lực người”. Và điều răn thứ hai là, “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

Kính mến Chúa và yêu thương con người là hai bổn phận chính yếu của mọi Kitô hữu. Hơn nữa, lòng yêu thương tha nhân phải được đặt trên lòng kính mến Thiên Chúa, là Đấng đã luôn yêu thương và ban nhiều ơn lành cho hết mọi người.

Trong cuộc sống, sự yêu thương đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ tính ích kỷ, từ bỏ những đố kỵ, hiềm khích, để hướng đến tha nhân nhiều hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân nhiều hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…