Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi: Lắng nghe

Thái Hà (04.10.2019) –  Đức Giêsu nói với các môn đệ: ‘‘Ai nghe anh em là nghe Thầy, còn ai khước từ anh em là khước từ Thầy’’. (Lc 10,13-16)

(ảnh internet)

Sách Huấn ca dạy : kẻ lắng nghe lời sửa dạy, lời ban sự sống, sẽ được cư ngụ với những bậc khôn ngoan. Bỏ lời nghiêm huấn là coi rẻ chính mình, nghe lời sửa dạy là sắm lấy hiểu biết.

Đức Giêsu đã trao quyền cho thánh Phêrô và các Tông đồ cai quản Giáo Hội. Các ngài là những người thay mặt Chúa ở trần gian. Vì thế, chúng ta cần biết sống theo lời giáo huấn của các Tông đồ và các đấng kế vị các ngài. Nhờ vậy, ta trở nên những người con ngoan của Chúa và Giáo hội.

Để được lắng nghe tiếng Chúa, có lúc chúng ta cần phải ‘lắng’ mới có thể ‘nghe’. Quả thật, tiếng Chúa đang nói với chúng ta qua những người nghèo khổ, những kẻ hèn mọn, không chỗ nương thân và những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Thánh Phanxicô Assisi là mẫu gương của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ngài sống khó nghèo triệt để theo mối phúc thứ nhất mà Đức Giêsu đã dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tuân hành ý Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.