Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô: Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa

Thái Hà (24.01.2020) –  “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”. (Mc 4,26-34)

Bà đi làm về thì thấy cháu Vinh đang nghịch hạt rau liền bảo: “Sao cháu lại lấy cái này ra chơi? Đây là hạt rau để trồng lấy rau tươi cho cả nhà ăn đấy”. Chú bé thắc mắc sao hạt giống bé nhỏ này lại trở thành cây rau tươi.

Đức Giêsu dùng dụ ngôn hạt giống tự sinh hoa trái để nói đến sức mạnh nội tại của Nước Thiên Chúa. Nước Trời hay Giáo hội của Chúa có sức mạnh tăng trưởng từ bên trong bởi ơn Chúa. Sự tăng trưởng này chắc chắn và âm thầm, bất kể mọi trở ngại.

Thánh Phanxicô Salêxiô đã hăng say đi rao giảng Lời Chúa chống lại các lạc giáo và đã đưa 72 ngàn người trở lại với Giáo Hội. Ngài là một mẫu gương nhiệt tình cộng tác làm cho Nước Thiên Chúa được triển nở.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh phát triển âm thầm của mầu nhiệm Nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.