Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Piô X: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (21.08.2020) – Đức Giêsu đáp: “Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40)

Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Công việc chúng ta làm chỉ là để biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có bổn phận thi thố tình yêu với người khác, và tha nhân là phương tiện để chúng ta diễn tả tình yêu của mình đối với Chúa”.

Là Kitô hữu, chúng ta được Đức Giêsu mời gọi hãy yêu mến  Chúa trên hết mọi sự và phải yêu mến tha nhân như chính mình.

Thánh Piô X là một mẫu gương sáng cho chúng ta noi theo về đời sống đạo đức và thánh thiện. Qua khẩu hiệu “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô”, ngài đã cho thấy tình yêu của mình đối với Thiên Cháu. Tình yêu dành cho Thiên Chúa thôi thúc ngài dấn thân hết lòng phục vụ Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: mến Chúa yêu người là điểu răn quan trọng nhất. Xin cho chúng con biết sống và liên lỉ thực hành giới răn này trong đời sống thường ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…