Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Scholastica: Khiếm khuyết tâm hồn

Thái Hà (10.02.2023) – Họ hết sức kinh ngạc về Đức Giêsu và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.” (Mc 7,31-37) 

Khi đến miền Thập Tỉnh, Đức Giêsu chạnh lòng thương và chữa lành nhiều kẻ bị tật nguyền. Họ không những được Đức Giêsu chữa lành về thể xác mà còn được biến đổi tâm hồn, vì trước đó họ đã bị xã hội khinh dể, bị coi là những kẻ ô uế, những kẻ bị Chúa luận phạt.

Trong đời sống, dường như chúng ta cũng có khuynh hướng sống như những người câm điếc, chỉ biết quan tâm bản thân mình. Qua Lời Chúa, chúng ta được mời gọi năng đến cầu nguyện kết hiệp với Đức Giêsu để được Người chữa lành những bệnh câm điếc về tâm linh. Thánh trinh nữ Scholastica mà chúng ta mừng lễ hôm nay là một nữ tu thánh thiện, có tâm hồn xinh đẹp. Ngài đã hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chúa, đã trở nên bạn hữu với Chúa qua đời sống cầu nguyện và kết hiệp mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết vâng nghe và để cho lời Ngài sửa dạy tâm hồn chúng con, để chúng con nên tươi đẹp như lòng Chúa mong ước. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…