Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô : Tuyên xưng đức tin

Thái Hà (27.09.2019) –  Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ? Ông Phêrô thưa : ‘‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa’’ (Lc 9,18-22)

Ông Phêrô thưa : ‘‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa’’

Đức Thánh cha Phanxicô nói rằng: “Tuyên xưng đức tin tức là nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia đã được mong đợi từ lâu, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa của cuộc đời chúng ta”. (Vatican, 30.06.2017)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại lời tuyên xưng đức tin đầy xác tín của thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Thật ra, trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu biết rõ các môn đệ nghĩ gì về mình. Tuy vậy, Người vẫn muốn các ông công khai xác nhận căn tính của Người; bởi lẽ, rồi đây các ông sẽ là những chứng nhân cho sứ vụ của Người giữa muôn dân.

Thánh Vinhsơn Phaolô là mẫu gương tuyên xưng niềm tin cách mãnh liệt. Qua việc yêu thương chăm sóc những người bệnh tật đau yếu, Ngài đã làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con tin rằng Ngài là Thiên Chúa, là Đấng làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.