Thứ Sáu Lễ Thánh Ephrem: Con vua Đa Vít

Thái Hà (09.06.2023) – Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú”. (Mc 12,35-37)

Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã sai con một của Người là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian, mặc lấy xác phàm, chịu chết và sống lại để cứu độ con người. Trong cuộc nhập thế đó, Đức Giêsu vừa mang bản tính Thiên Chúa, vừa mang bản tính nhân loại.

Cách đặt vấn đề của Đức Giêsu hôm nay đã làm cho dân chúng thích thú khi nghe lời Người. Đức Giêsu không chỉ thuộc dòng dõi vua Đavít nhưng Người còn là Thiên Chúa của vua Đavít nữa. Do đó, cần phải có đức tin sâu xa thì người Kitô hữu mới có thể nhận biết một Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật.

Người Kitô hữu được mời gọi siêng năng học hỏi kinh thánh và mở lòng mình ra để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, ngõ hầu có thể nhận ra bản tính của Đức Giêsu là Thiên Chúa và là người thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí giúp chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời và ngày càng xác tín mạnh mẽ hơn vào tình yêu của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…