Thứ Sáu Lễ Thánh Fabianô Và Thánh Sêbastianô: Mười hai tông đồ

Thái Hà (20.01.2023) – Rồi Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Người lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-19)

Có người nói rằng: “Hình ảnh của các Tông Đồ là liều thuốc tăng sức cho người tín hữu, và giúp người tín hữu thêm tin tưởng và hy vọng sẽ trở thành Tông Đồ của Chúa”.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chọn ra các Tông Đồ để sai các ông đi rao giảng. Người không đợi chờ khi về trời mới sai các ông đi vào thế gian, mà khi chọn họ xong liền sai các ông đi truyền giáo. Các ông sẽ gặp nhiều khó khăn và gian nan khổ cực. Với sự yếu đuối của con người, các ông ắt hẳn vẫn còn những đam mê, tật xấu: nóng nảy, ích kỷ, tham lam, ghen ghét,… Nếu chỉ bằng sức riêng, các ông sẽ gục ngã. Nhưng với ân sủng trợ lực, các ông sẽ thi hành bổn phận rao giảng một cách tốt đẹp. Các ông sẽ làm được những điều phi thường trong sự quan phòng của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn trợ lực cho chúng con. Xin giúp chúng con biết cố gắng mỗi ngày. Chúng con tin rằng, Dựa vào ân sủng Chúa ban, chúng con có thể sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…