Thứ Sáu Lễ Thánh Hedviges: Giả hình

Thái Hà (16.10.2020) – Đức Giêsu nói: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết” (Lc 12,1-7)

Ca dao có câu:
“Giẻ cùi tốt mã dài lông
Bên ngoài hào nhoáng bên trong ra gì”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dặn các môn đệ phải cảnh giác với men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Bởi vì, Thiên Chúa không xét theo vẻ bề ngoài nhưng theo những gì ở bên trong. Vì Người là Đấng thấu suốt mọi sự nên chẳng có chi có thể giấu được Người, như lời Thánh vịnh: “Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau” (x. Tv 139,12), và “Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài, lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ”. (x. TV 89,8)

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng chỉ mải chạy theo những vẻ hào nhoáng bên ngoài và quên mất điều cốt lõi ở bân trong. Chúng ta cố làm thật nhiều việc đạo đức, nhưng lại quên mất rằng những việc ấy phải xuất phát từ chính tình yêu nơi Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hăng ngày,
Chấm nối chấm…