Thứ Sáu Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh: “Bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ”

Thái Hà (24.12.2021) – Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Ábraham:

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:  Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết:

Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên.  Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.” (Lc 1,67-79)

Tha thứ không phải chỉ tha hình phạt, mà tha thứ còn là sự tái lập các mối quan hệ đã đổ vỡ giữa ta với Thiên Chúa và với nhau. Vì chúng ta không thể tránh khỏi những hậu quả của tội lỗi, như một chiếc đồng hồ không thể chạy ngược thời gian, tội lỗi chúng ta phạm cũng không thể quay lại lúc ban đầu. Tuy nhiên, với ơn tha thứ của Thiên Chúa, Ngài cứu chúng ta ra khỏi hậu quả của tội, khỏi những thù nghịch, và đưa ta trở lại mối tương giao thân mật với chính Ngài. Vì Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương chúng ta bất kể chúng ta phạm tội gì.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên chứng nhân của Chúa tại nơi mà mình đang sống. XIn ánh sáng của Đấng Emmanuel rọi sáng nơi con và ở lại trong con để con nhận ra Chúa luôn hiện diện nơi bản thân mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.