Thứ Sáu Sau lễ Hiển Linh: Lòng tin

Thái Hà (08.01.2021) – “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. (Lc 5,12-16)

Khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển, các môn đệ sợ hãi tưởng là ma. Ông Phêrô lên tiếng thưa với Chúa: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Nhưng vì hoài nghi, không tin là Đức Giêsu, nên ông Phêrô đã không thể đi trên mặt nước mà đến với Chúa.

Người mắc bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thưa với Đức Giêsu điều mà anh nguyện ước. Nhưng, nhờ có lòng tin mạnh mẽ, bệnh phong hủi đã biến khỏi anh. Anh đã thể hiện lòng tin của mình bằng ước muốn đến với Đức Giêsu với tấm lòng chân thành, anh xin Người thực hiện cho mình những ước nguyện và cuối cùng anh đã được như ý.

Trong cuộc sống, rất nhiều lúc, ta gặp khó khăn, thử thách. Những lúc như thế, ta cần lấy lòng tin mà khiêm tốn chạy đến sấp mình xuống trước Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Người nâng đỡ, chở che.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…