Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh: Sức mạnh của niềm tin

Thái Hà (10.01.2019) –  “Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Này con, con đã được tha tội rồi”. (Mc 2,1-12)

(Ảnh internet)

Không có đức tin, không ai có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, và nếu không làm đẹp lòng Thiên Cháu, thì không ai có thể được cứu độ, và chẳng có một đức tin nào khác ngoài đức tin Chúa Kitô đã dạy cho các tông đồ của Người. Vì thế, mọi người có trách vụ phải tìm gặp Đức Giêsu để sống và chết trong đức tin ấy, mặc dù vì thế mà họ phải chịu mất cả thế gian. Vì điều đó có nghĩa là sống hoặc chết đời đời. (Đấng đáng kính William Lloyd)

Khi nghe biết Đức Giêsu đang giảng dạy tại một căn nhà trong làng, người ta liền đem đến một người bại liệt có bống người khiêng với mong muốn Đức Giêsu chữa lành cho anh ấy. Vì lối vào bị chặn do đám đông, các người khiêng tin vào quyền năng chữa bệnh của Đức Giêsu, nên đã cố làm mọi cách để thể hiện lòng khát khao tin yêu của mình, kể cả việc tháo mái nhà để có thể thả người bệnh đến bên Đức Giêsu. Đáp lại niềm tin ấy, Đức Giêsu đã cho người bại liệt lành mạnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh đã đi được và sạch tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào quyền năng của Cháu. Giữa cảnh đời nhiều phong ba bão táp, nhiều chông gai và khó khăn, xin cho chúng con luôn thể hiện niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Amen.

 

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.