Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Ăn chay

Thái Hà (24.02.2023) – Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay”. (Mt 9,14-15)

Luật của Giáo Hội quy định các tín hữu một năm buộc giữ chay hai ngày: Thứ Tư lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Ăn chay và việc thực hành tôn giáo đã có từ lâu đời, nhưng nhiều lúc nó chỉ còn là hình thức. Trong bài Tin Mừng, các môn đệ của Gioan tranh luận với Đức Giêsu rằng tại sao họ và các người Pharisêu ăn chay, còn các môn đệ của Chúa lại không ăn chay. Trước sự chất vấn đó, Đức Giêsu mở ra một cái nhìn mới về việc ăn chay khi Người đặt nó trong mối tương quan với sự hiện diện của Người. Khi chàng rể là Đức Giêsu còn ở trong tiệc cưới cùng với các môn đệ, thì họ không thể than khóc hay ăn chay; nhưng họ sẽ ăn chay khi chàng rể bị đem đi, tức là sau cuộc khổ nạn của Chúa.

Ăn chay là hãm mình để trông đợi Chúa đến. Tuy nhiên, thái độ ăn chay cần theo ý Chúa muốn, đó là trả tự do cho người bị áp bức, là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống tinh thần chay tịnh như Chúa dạy, để con được gặp Ngài mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…