Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Tinh thần chay tịnh

Thái Hà (16.02.2024) – Đức Giêsu trả lời cho các môn đệ ông Gioan rằng: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9,14-15)

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại cho chúng ta sự việc các môn đệ ông Gioan chất vấn Đức Giêsu về việc giữ chay. Câu trả lời của Đức Giêsu ra như khá khó hiểu: khi tới ngày chàng rể của tiệc cưới bị đem đi, thì những thực khách mới than khóc.

Luật Cựu Ước chỉ buộc người Do Thái ăn chay mỗi năm một lần vào ngày đền tội. Ngoài ra, vào thời Đức Giêsu, người ta còn ăn chay thêm những khác tùy lòng đạo đức cá nhân. Câu trả lời của Đức Giêsu ngụ ý nói rằng, thời của Người, thời Mêsia, là thời tiệc cưới. Hơn nữa, câu trả lời của Đức Giêsu còn gián tiếp cho thấy rằng, ý nghĩa đích thực của việc ăn chay trong Cựu Ước đó là để dọn lòng chờ đón Đấng Mêsia.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức được ý nghĩa đích thực của việc ăn chay chính là để dọn tâm hồn đón chờ ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…