Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Tinh thần mới của luật

Thái Hà (19.02.2021) – Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi là người Pharisêu ăn chăy, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14-15)

Luật lệ nói chung là “rường cột”, là cái căn bản nhất để giữ con người khỏi đi lạc ra ngoài luân thường đạo lý làm người. Tuy nhiên, nếu người ta chỉ biết bám vào từng khoản luật lệ để “soi”, để bắt bẻ lẫn nhau, thì thật là quá tệ hại, vì luật khi đó lại trở thành ra như “hòn đá tảng” cản trở đời sống, chặn lối phát triển của con người. Thật vậy, người khôn ngoan không phải là người sống “nệ luật”, nhưng là biết dùng luật để sáng tạo nên nhân cách và làm trển nở phẩm giá của mình.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của ông Gioan chất vấn Đức Giêsu tại sao các môn đệ của Người lại không ăn chay. Đức Giêsu đã trả lời họ: “Chẳng lữ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” Thật vạy, ăn chay là để chờ đón Chúa đến, nhưng Người đang hiện diện giữa họ thì không có lý do gì để ăn chay nữa.

Trong việc thực hành ăn chay của người Kitô hữu, đôi khi chúng ta giữ chỉ vì bổn phận mà không nhắm đến mục đích thật sự của việc ăn chay. Đó là thái độ mong chờ Chúa đến, và thực hành bác ái với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thực thi luật yêu thương của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…