Thứ Sáu Tết Nguyên Đán Tân Sửu: Phó thác

Thái Hà (12.02.2021) – Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6,25-34)

Ngày nọ, hai tu sĩ hành khất tay không trở về sau khi tặng cho người ăn xin ổ bánh duy nhất mà họ đã vất vả cả ngày mới xin được. Về đến nhà, họ liền thuật lại mọi việc cho thánh Đa Minh. Cha thánh ra hiệu cộng đoàdếđến nhà ăn như thường lệ. Khi đến nơi, mọi người nhận thấy chẳng có gì để dùng, liền xôn xao bàn tán. Cha thánh trấn an anh em rằng: Thiên Chúa sẽ liệu cả. Ngài chắp tay cầu nguyện. Tức thì có hai thanh niên mặc áo trắng tiến vào phân phát bánh cho cả tu viện.

Bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta biết điều cấp thiết của đời người là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, chứ không phải tìm những sự thuộc về thế gian như của cải vật chất, danh vọng… Bởi lữ, khi nhắm mắt xuôi tay, những gì theo chúng ta đến với Chúa là những sự thuộc về Người chứ không phải những sự thuộc trần gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tín thác mọi sự trong tay Chúa, xin dạy con tìm kiếm và thi hành những điều đẹp ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…