Thứ Sáu Thánh Nữ Rita Cátxia: Chan chứa niềm vui

Thái Hà (22.05.2020) – Thầy sẽ gặp lại anh em, và lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai sẽ lấy mất được. (Ga 16,20-23a)

“…và niềm vui của anh em sẽ không ai lấy mất được”

“Vui với người thương con. Vui với người ghét con. Vui lúc con hớn hở. Vui lúc con đau khổ. Vui lúc mọi người theo con. Vui lúc con cô đơn bị bỏ rơi”. (Trích sách Đường Hy Vọng)

Đức Giêsu thấu hiểu tâm trạng của các môn đệ khi phải xa cách Người. Người sánh ví tâm trạng của người phục nữ trước và sau khi sinh con với nỗi buồn và niềm vui của các môn đệ trước biến cố khổ nạn và phục sinh của Người. Qua đó, Người khẳng định rằng, qua Thập Giá đau khổ mới đến vinh quang Phục Sinh.

Thật vậy, trước cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, các môn đệ lo sợ và buồn phiền vì những đau khổ xảy ra. Nhưng khi chứng kiến Người sống lại vinh quang, các ông chan chứa niềm vui. Hành trình theo Đức Giêsu của mỗi người chúng ta cũng sẽ trải qua những tâm trạng giống như các môn đệ vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, theo Chúa là chấp nhận vác thập giá, thiệt thòi, và hy sinh. Xin cho chúng con luôn đón nhận thập giá trong tin yêu phó thác vào Chúa để chúng con đáng hưởng niềm vui Chúa Phục Sinh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.