Thứ Sáu Trước Lễ Hiển Linh: Chúa biết ta

Thái Hà (05.01.2024) – Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. (Ga 1,43-51)

Trong sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022, Đức giáo hoàng Phanxicô chia sẻ: “trong mỗi chúng ta, Thiên Chúa nhìn thấy những tiềm năng, đôi khi chính chúng ta chưa biết” và “Người làm cho chúng ta ra khỏi chính mình để trở nên kiệt tác mà chúng ta được kêu gọi trở thành”.

Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, tác giả Gioan cho ta thấy: “Đức Giêsu biết rõ những ai mà Người sẽ chọn gọi. Kỳ thực, trước khi gặp Nathanaen thì Đức Giêsu đã “thấy” ông và thấu suốt con người ông. Hay nói cách khác, Đức Kitô biết rõ về Nathanaen, hơn chính ông biết về mình. Ta thấy, Đức Kitô đã chọn gọi ông, để rồi ông đã trở thành một chứng ta kỳ diệu cho Tin Mừng. Như thế, mỗi khi được Thiên Chúa mời gọi bước vào một sứ vụ nào đó, điều quan trọng hơn hết là ta hãy sẵn lòng đáp trả. Bởi lẽ, Người là Đấng hằng thấu suốt ta, và Người sẽ có cách làm cho ta trở nên những gì Người muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết mở rộng tấm lòng để sẵn sàng đón nhận mọi kế hoạch mà Chúa dành cho con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…