Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Mẻ cá lạ lùng

Thái Hà (05.04.2024) – Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. (Ga 21,1-14)

Bảy môn đệ đã có một đêm ra khơi đánh bắt không thành công trên Biển Hồ, mặc dù học là những ngư phủ lão luyện. Khi họ đang quay trở vào trong sự thất vọng “vì không bắt được gì cả”, thì một giọng nói từ xa trên bờ nhắc họ: thử thả lưới phía bên phải mạn thuyện. Theo sự chỉ dẫn, ông Phêrô nhanh chóng quay thuyền và thả lưới xuống biển.

Trình thuật mẻ cá lạ lùng ám chỉ Hội thánh với trách nhiệm” chèo ra chỗ nướ sâu” (Lc 5,4) cho sứ vụ trên toàn thế giới. Qua mẻ cá lạ lùng này, Đức Giêsu Phục sinh củng cố các môn đệ trong sứ mệnh của họ.

Sứ mệnh “lưới người như lưới cá” (Mt 4,19) của các ông rồi đây sẽ phải đối diện với nhiều thử thách, nhiều người trong số họ sẽ chịu tử đạo. Nhưng Đấng Phục sinh bảo đảm cho họ rằng, sứ vụ ra khơi của họ sẽ gặt hái được thành quả mĩ mãn: “lưới đầy những cá lớn”, “lưới không bị rách” và con thuyền Hội thánh sẽ cập bến bình an.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ở cùng con khi đời còn nhiều sóng gió. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…