Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay: Công chính thật

Thái Hà (03.03.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 5,20-26) 

Thiên Chúa không gọi các tôi tớ của Người vào một đời sống nguội lạnh tầm thường, nhưng đến đỉnh cao của sự trọn lành thánh thiện (chân phúc Henry Suso).

Công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu không phải là để người môn đệ Chúa Kitô thi thố sự thánh thiện của mình cho nhiều người nhìn thấy. Sự công cihnhs cũng không hệ tại ở việc bên ngoài thì giữ luật chi li, nhưng bên trong thì cay nghiệt hà khắc. Sự công chính và thánh thiện chỉ phát xuất từ lòng khiêm hạ và tình yêu.

Tình yêu làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa hơn. Tình yêu đối với anh chị em xung quanh được thể hiện qua sự tôn trọng, tha thứ, biết nghĩ cho họ, biết yêu họ bằng chính tình yêu mà Chúa đã yêu ta. Chính Đức Giêsu là kiểu mẫu của tình yêu cao cả, một tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Ở nơi Người, sự công chính và tình yêu gặp gỡ và hòa hợp với nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đến với tha nhân với con tim rộng mở; xin dạy con biết cho đi hơn là cầm giữ tha nhân trong tình yêu vị kỷ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…