Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay: Công chính thật

Thái Hà (26.02.2021) – Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. (Mt 5,20-26)

Đừng một ai trong anh em có thái độ thuần túy tự nhiên đối với người lân cận, nhưng anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau trong Chúa Giêsu Kitô. (Thánh Inhaxiô Antiôkia).

Đức Giêsu đến đem lại cho sự thánh thiện, công chính một nội dung đích thực. Khi cảnh tỉnh quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái, luật sĩ, Đức Giêsu đưa ra tình yêu vào trọng tâm của luật. Giữ luật là giữ luật yêu thương.

Nếu ai không yêu thương anh em mình thì làm sao có thể nói tôi yêu Thiên Chúa. Ai không làm hòa anh em mình, làm sao có thể thanh thản hiện diện trước nhan Thiên Chúa và dâng của lễ lên Người. Nếu ai đó đi bước rước làm hòa, nghĩa là người đó đã vượt qua những oán giận, thù ghét thường tình. Đây cũng là một trong những biểu hiện của lòng yêu thương. Yêu nên dễ tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương anh chị em với tấm lòng chân thật. Và xin cho chúng con đừng ràng buộc tha nhân với tình yêu vị kỷ nào đó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…