Thứ Sáu Tuần I Thường Niên: Đồng hành đức tin

Thái Hà (15.01.2021) – Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. (Mc 2,1-12)

Một nhà tu đức đã khẳng định lòng tin là điều kiện Chúa đòi hỏi khắt khe, là con đường dẫn tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đôi khi không phải chỉ đích thân người thụ ân biểu lộ lòng tin, nhưng cần phải có một ai đó tin cùng hoặc tin thay cho họ.

Người bất toại trong tin Mừng hôm nay hoàn toàn bất lực với khả năng của mình. Tội lỗi và bệnh tật như sợi dây trói buộc làm cho anh mất tự do. Anh không thể tự mình đến gặp Đức Giêsu được. Vì thế, anh được bốn người khác trợ giúp khiêng đến gặp Người. Nhưng chính họ cũng gặp phỉa một rào cản khác để có thể đưa người anh em đến gặp Chúa. Đức tin đã thôi thúc họ lên đường, nay đức tin lại giúp họ tìm ra được con đường khác để vượt qua trở ngại. Chúa nhìn thấy lòng tin của họ. Người không những chữa anh khỏi tật nguyền thể xác mà còn xóa bỏ sự bất toại của tâm hồn. Như thế, người bệnh cần được người khác quan tâm giúp đỡ thế nào thì người tội lỗi cũng cần được người khác cảm thông, nâng đỡ trong đời sống đức tin như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành những căn bệnh thể xác và những tật nguyền trong tâm hồn chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…