Thứ Sáu Tuần I Thường Niên: Hoa trái của lòng tin

Thái Hà (13.01.2023) – Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” (Mc 2,1-12)

Chân phước Henry Susô từng nói rằng: “Anh em hãy hoàn toàn phó thác cho tình yêu Thiên Chúa, và như vậy, anh em sẽ được hạnh phúc trọn vẹn”.

Người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay đã nhận được hạnh phúc trọn vẹn khi đặt niềm tin vào Đức Giêsu. Hoa trái của niềm tin đó không những giúp anh được chữa lành bệnh tật nơi thân xác mà còn được thanh sạch trong tâm hồn. Chính niềm tin đã sinh phép lạ chứ không phải phép lạ đi trước để con người tin theo.

THánh Hilariô, từ khi được Chúa Thánh Thần soi sáng và tác động mạnh mẽ, đã quyết tâm tìm gặp Chúa và quyết đi theo Chúa. Lúc lạc giáo Ariô nổi lên như vũ bão trong Giáo Hội, thánh Hilariô đã can đảm đứng lên lãnh đạo công cuộc bảo vệ đức tin chân chính của Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ đức tin của con để con luôn biết phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…