Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay: Đừng báo ác

Thái Hà (05.03.2021) – Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ. (Mt 21,33-34.45-46)

Quá tức tối trước bài giảng của Stêphanô, người Do Thái lôi ông ra ngoài thành Giêrusalem để ném đá cho hả giận. Trước lúc lìa trần, Stêphanô thều thào trong hơi thở: “Lạy Chúa, tội của họ xin đừng chấp xét!” (x. Cv 7,54-60).

Sau khi nghe Đức Giêsu kể dụ ngôn những tá điền sát nhân, các thượng tế hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng. Điều đó cho thấy có sự mâu thuẫn nào đấy trong lời nói và cách hành xử của các thượng tế và người Pharisêu. Nếu họ thực sự nhân danh Thiên Chúa mà giảng dạy dân chúng các giới răn và thánh của của Người, thì họ sẽ không tỏ ra sợ hãi và tìm cách bắt Đức Giêsu để bưng bít sự thật. Vì thế, họ cố tỏ vẻ công chính bền goài, để che đậy tâm địa ác nhân bên trong. Đức Giêsu thấu biết lòng họ, Người vạch trần tâm địa xấu xa ấy, khiến họ ngày càng thêm thù ghét mà đỉnh điểm là bản án bất công cho Người. Thế nhưng, Đức Giêsu không những không báo ác, mà còn cầu xin Chúa tha thứ cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lấy ân để báo oán, lấy lời chúc lành để đáp lại lời nguyền rủa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…