Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay: “Rào dậu” tâm hồn

Thái Hà (18.03.2022) – Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! ” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? ” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ. (Mt 21.33-43.45-46)

Tâm hồn chúng ta chính là vườn nho của Thiên Chúa. Tuy nhiên, có thể chúng ta đang có những suy tính để “chiếm đoạt” vườn nho ấy. Đó là những khi chúng ta gạt bỏ những Lời Chúa dạy, những luật lệ và sự hướng dẫn của người có trách nhiệm ra khỏi cuộc đời mình, để chúng ta sống theo đam mê, sở thích của bản thân. Như thế, chúng ta đang chống lại ý Chúa và loại Ngài ra khỏi cuộc đời chúng ta. Ý thức về thân phận hữu hạn và là những tá điền, chúng ta “rào dậu” tâm hồn để chống lại những cám dỗ và tội lỗi; đồng thời, “xây tháp canh” bằng việc rèn luyện các nhân đức và chu toàn bổn phận hằng ngày. Nhờ đó, cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa lợi tốt lành cho Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin Chúa là thành lũy, là tháp canh của tâm hồn con, để cuộc đời con luôn trổ sinh hoa trái của tình yêu và sự thánh thiện. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.