Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: Sống chứng nhân

Thái Hà (12.12.2020) – Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. (Mt 17,10-13)

Gioan là một khuôn mặt nổi bật trong mùa Vọng, bởi lẽ chính ông là người đã giới thiệu Đức Giêsu cho đồng bào của mình. Gioan là “tiếng” và đã chu toàn nhiệm vụ của mình, nhưng ông không phải là “Lời”. Ông là ngọn đèn nhưng không phải là Ánh Sáng. Quyền lực của bạo tàn có thể làm cho tiếng im, đèn tắt, nhưng lời chứng của Gioan thì vẫn còn vang mãi trong dòng lịch sử cứu độ.

Thế giới hôm nay, vẫn cần những Gioan để giới thiệu và làm chứng cho Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa bằng chính đời sống và việc làm. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nói “thời đại hôm nay, người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Chính vì thế, lời nói thôi chưa đủ, cần phải có những hành động thiết thực đi kèm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, sống giữa một thế giới thật giả lẫn lộn như ngày nay thì càng cần những chứng nhân cho Tin Mừng tình yêu Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, luôn can đảm sống và làm chứng cho sự thật dù phải chịu thiệt thòi. Có như thế, chúng con sẽ trở thành những chứng nhân sống động cho Chúa giữa xã hội hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…