Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng: Việc làm nói lên sự khôn ngoan

Thái Hà (10.09.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế giới này với ai. Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên”. Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám”. Con Người đến, cũng ăn uống như thường thì họ nói: “Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan ấy được biện minh bằng các công việc của mình”. (Mt 11,16-19)

Sống ở đời, có lẽ ai cũng muốn nên người khôn ngoan. Vì người khôn ngoan thì được người ta nể phục và quý mến. Những điều mà người khôn ngoan tự hào không hệ tại ở đó, nhưng là ở điều thiện đích thực mà họ theo đuổi. Chính những điều ấy minh chứng cho sự khôn ngoan của họ. Nói về điều ấy, trong trang Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng nói rằng: “Sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”. Quả vậy, các công việc của Chúa Giêsu chứng minh cho sự khôn ngoan của Người. Người đã làm biết bao điều thiện đích thực để thi ân giáng phúc cho con người. Qua đó, Người tỏ lộ cho họ thấy dung mạo của Thiên Chúa. Nhưng Người lại gặp không ít sự chống đối, vì những việc Người làm không giống hình ảnh mà người ta đã xây dựng về một Đấng Mêsia sẽ đến trong sức mạnh và uy quyền, để giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ của đế quốc Rôma. Vậy là người ta đã dùng sự khôn ngoan không phải để đi theo ý Chúa nhưng là bắt Thiên Chúa theo ý mình. Liệu chúng ta có đang đi theo con đường đó không? Nếu sự khôn ngoan của ta không để tìm vinh danh Chúa và để mưu ích cho phần rỗi của mình và tha nhân, thì nào có ích chi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Không Ngoan, xin cho chúng con biết dùng sự khôn ngoan theo ý Chúa để thực thi những điều tốt lành ở đời này, cùng làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của chúng con cũng như tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.