Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh: Tấm bánh cho đời

Thái Hà (16.04.2021) – Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. (Ga 6,1-15)

Giữa một thế giới được xem là đã phát triển về kinh tế và đang đạt đến trình độ cao công nghệ, vẫn còn đó gần 825 triệu người sống trong cảnh thiếu ăn. Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) dự đoán rằng con số này vẫn tiếp tục tăng.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông dân chúng đi theo Người. Đức Giêsu không chỉ lưu tâm đến sức khỏe thể xác của đám đông, mà còn lưu tâm đến sự sống của linh hồn. Từ một ít lương khô, Người dân lời tạ ơn Thiên Chúa, làm phép lạ hóa ra nhiều, đảm bảo phần ăn cho họ lúc bấy giờ. Phép lạ này báo trước về phép lạ Thánh Thể vĩ đại hơn Người sẽ thực hiện trong Bữa Tiệc Ly: Chính Đức Giêsu trở nên Tấm Bánh cho nhân loại, là lương thực thần linh nuôi dưỡng con người. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên tấm bánh cho đời như Đức Giêsu, bằng hy sinh phục vụ, bằng tấm lòng quảng đại, giúp đỡ tiền của vật chất, rộng tay chia sẻ phần lương tực cho những anh chị em nghèo khổ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Bánh trường sinh, xin cho chúng con biết đón nhận sự sống thần linh của Chúa, và theo gương Chúa mà quảng đại giúp đỡ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…