Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh: Tình yêu chia sẻ

Thái Hà (08.04.2016) – “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6, 9)

Trong Tim Mừng Nhất Lãm (Matthêu, Maccô, Luca), Chúa Giêsu nhiều lần dành sự ưu ái cho trẻ em qua việc đặt tay, ôm các em vào lòng và ban phép lành cho chúng (Mc 10,13-16). Ngoài ra, Chúa Giêsu dạy các môn đệ tinh thần khiêm tốn trong phục vụ qua hình ảnh trẻ thơ (Lc 9,46-48).2016-01-05-2ca

Tại sao Chúa Giêsu đề cao trẻ em như vậy? Bở vì trẻ em bị xã hội thời đó ‘khai trừ’. Mà nếu ai bị người đời ruồng bỏ thì được Thiên Chúa chở che. Ngoài ra, trẻ em ngoan và tín thác vào người lớn – tín thác vào Chúa. Hơn nữa, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em nhỏ để dạy chúng ta bài học về sự quảng đại chia sẻ, giống như bà góa nghèo cho đi hết tài sản của mình (Mc 12,41-44). Chính vì thế Chúa Giêsu khuyên mỗi người chúng ta chớ khinh một ai trong những kẻ ‘bé mọn’ bởi vì họ cũng giống như các thiên thần không ngừng chiêm ngưỡng Thánh Nhan ở trên trời (Mt 18,10).

Lm. Biển Xanh

Cầu Nguyện: Xin Chúa giúp chúngj của con biết nhìn nhận giá trị của trẻ em, đồng thời ý thức rằng, ân sủng và phúc lành của Chúa là kho tàng quí giá mà chúng con có thể trao lại cho con cái.

Quyết Tâm: Khiêm tốn lắng nghe lời Chúa dạy và học những đức tính tốt nơi trẻ thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.