Thứ Sáu Tuần II Thường Niên: Chúa gọi những kẻ người muốn gọi

Thái Hà (21.01.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simôn mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Bôanêghê, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Báctôlômêô, Mátthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simôn Nhiệt Tâm, và Giuđa Ítcariô là kẻ nộp Người. (Mc 3,13-19)

Sự thường, khi người ta muốn chọn lựa điều gì thì họ luôn dựa vào một hay nhiều tiêu chuẩn để đưa ra quyết định. Chúa Giêsu trong bài tường thuật hôm nay cũng chọn lựa, Người cọn gọi Nhớm Mười Hai đi theo Người. Nhưng, Chúa Giêsu dựa vào tiêu chuẩn bào để chọn? Thánh sử Máccô thuật lại: “Gọi những kẻ Người muốn gọi”. Nghĩa là tiêu chuẩn này đến từ Thiên Chúa và Thiên Chúa muốn ai thi Ngài tự do chọn người đó. Ta thấy danh sách mười hai Tông đồ là những người đã nghe tiếng dọi và có tự do để đáp trả lời mời gọi đó, dù trong đó có khuôn mặt của “tên phản bội”. Thiết nghĩ khi gọi Giuđa, Chúa đã không chọn sai. Chúa biết sau này ông sẽ trở nên con người thế nào, nhưng ngay lúc này Chúa biết ông nhiệt tâm đáp trả và đi theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi người chúng con được chọn và đặt để làm môn đệ của Ngài trong lòng Giáo Hội. Nhưng, qua lời nói thiếu trong sáng mà chúng con để cho người khác không nhận ra hay từ chối theo Chúa. Xin Chúa tha cho chúng con và ban ơn trợ lực để chúng con can đảm rao truyền, dấn thân sống giá trị Tin Mừng trong đời sống, hầu làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.