Thứ Sáu Tuần II Thường Niên: Người gọi những kẻ người muốn

Thái Hà (22.01.2021) – Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,13-19)

Đức Giêsu đã chọn gọi mười hai Tông đồ để các ông ở với Người và được Người sai đi. Ơn gọi làm môn đệ trước hết là ở lại với Chúa, và sau đó là thi hành sứ mạng mà Chúa giao phó. Chúa chọn không phải vì người này giỏi giang, người kia đạo đước, nhưng vì Chúa biết những người này sẽ phù hợp để đem Tin Mừng của Chúa cho người khác.

Không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được ý định của Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể biết chắc một điều là Thiên Chúa luôn yêu thương từng người chúng ta, và Người trao cho chúng ta những điều theo Người là tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, có thể sẽ có lúc chúng ta sẽ so bì hoàn cảnh của chúng ta với người khác, mỗi lần như thế, hãy nhắc nhỏ bản thân câu nói trên, khi đó chúng ta sẽ được thấu hiểu và an vui chấp nhận những ân huệ Thiên Chúa gửi đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con trở thành môn đệ của Chúa, xin giúp chúng con biết sống hết mình với ơn gọi mà Chúa đã ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…