Thứ Sáu Tuần II Thường Niên: Ở với Chúa

Thái Hà (19.01.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. (Mc 3,13-19)

Ảnh minh họa (Google)

Một nhà truyền giáo tại Ấn Độ đã xin một tín đồ Ấn Độ giáo đến sống bên cạnh để dạy ông học tiếng bản xứ. Nhưng tín đồ Ấn giáo từ chối vì sợ rằng khi sống với nhà truyền giáo, ông sẽ bị nhà truyền giáo cảm hóa đển tin vào Chúa và trở thành người Kitô hữu.

Trước khi được sai đi để rao giảng Tin Mừng, các Tông Đồ được Đức Giêsu mời gọi đến với Người. “Ở với Chúa” là điều kiện cần thiết và quan trọng. Tại sao vậy? Ở với ai thì sẽ thấm nhuần giáo huấn và nếp sống của người đó. Trước hết, Đức Giêsu muốn các đồ đệ ở với Người để thấm nhuần tinh thần của Người, để rồi khi ra đi rao giảng Tin Mừng, các ông có thể phổ biến tinh thần ấy cho mọi người và trở thành những sứ giả đích thực.

Phương châm sống của Thánh Đaminh là “nói với Chúa và nói về Chúa”. Tất cả những lời mà ban ngày thánh nhân nói với con người đều là hoa trái của những đêm dài chiêm niệm và thưa chuyện với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng Chúa hằng ở bên con và hạnh phúc của con là được ở với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.