Thứ Sáu Tuần II Thường Niên: Sống với Chúa

Thái Hà (20.01.2017) – Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và Người sai các ông đi rao giảng. (Mc 3,13-19)

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Các vị phụ trách đào tạo thường hỏi những bạn trẻ muốn gia nhập đời tu xem mục đích của họ là gì? Có nhiều câu trả lời được đưa ra: phục vụ người nghèo, sống cộng đoàn,… Sau thời gian tìm hiểu, ai cũng nhận ra rằng, đi tu trước hết là để sống với Chúa và nhờ đó trở nên khí cụ hữu dụng của Người.

Đức Giêsu thiết lập Nhóm Mười Hai để khai sinh một dân mới của Thiên Chúa; để các ông “cùng sống với Người” và tham dự vào sứ mệnh rao giảng của Người, tức là ra đi loan báo Tin Mừng.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi kết hợp mật thiết với Đức Giêsu để trở nên một cộng đoàn của Thiên Chúa. Nhờ việc sống với Người, chúng ta trở thành anh chị em đích thực của nhau và trở nên công cụ hữu ích của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa một thế giới ồn ào xáo động, xin cho con biết lắng đọng tâm hồn để sống với Chúa trong mọi giây phút cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.