Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Tình yêu

Thái Hà (03.11.2021) – Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12,28b-34)

Bill Gates đã xây dựng một sự nghiệp vẻ vang cùng khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, cả ông và vợ ông đều tâm huyết với việc “phải làm gì đó một cách thực tế để giúp nhiều người dân nghèo khổ”. Năm 2008, vị tỷ phú đã khiến thế giới rúng động khi ông chính thức tuyên bố dành 95% tài sản của mình để làm từ thiện.

Hôm nay, thánh Máccô thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người luật sĩ về điều răn quan trọng nhất. Đối với Người, đó không chỉ là mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng còn là yêu người thân cận như chính mình.

Trong mùa chay này, chúng ta hãy kiểm điểm lại đời sống mình, xem chúng ta đã có cả hai tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân hay chưa, hay chúng ta chỉ mới siêng năng đi lễ, đọc kinh mà thiếu đi lòng yêu thương trắc ẩn. Hay ngược lại, chúng ta chỉ thích các hoạt động tông đồ mà bê trễ giờ kinh nguyện, dự lễ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tính yêu Chúa chiếm lấy trái tim con, chi phối mọi chọn lựa, và biến đời con thành hy lễ tình yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…