Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Lời thưa xin vâng

Thái Hà (20.12.2019) –  Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

(ảnh internet)

Trong tác phẩm Một Tâm Hồn, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã từng thú nhận rằng: “Từ lúc có trí khôn cho tới bây giờ, tôi không hề từ chối Chúa sự gì”. Quả thật, “vâng theo thánh ý Chúa” chính là lời mời gọi dấn thân cách trọn vẹn nhất.

Hôm nay, Đức Maria được đổi tên thành “Đấng đầy ân sủng”, vì được Thiên Chúa yêu thương và giáng phúc. Lời thưa “xin vâng” của Đức Maria là một sự tự do cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, với niềm tin mạnh mẽ và sự sẵn sàng vâng phục.

Cuộc đời của chúng ta chỉ được gọi là Kitô hữu đúng nghĩa một khi chúng ta ý thức được những thử thách của niềm tin trong cuộc sống. Như Đức Maria, niềm tin của chúng ta cũng phải được đặt vào trong sự kiếm tìm, kiên nhẫn và trung thành với thánh ý Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là con đường nơi có sự thật và sự sống. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con để chúng con biết đáp lời “Xin vâng” như Mẹ Maria. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.