Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Một lòng vững tin

Thái Hà (18.12.2020) – Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. (Mt 1,18-24)

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như những gì sứ thần nói”

Đức Giáo hoàng Piô IX nói: “Ngoài Đức Mẹ ra, thì trên trời dưới đất này không tìm được một vị thánh nào có thân thế để bênh vực Giáo hội cho bằng Thánh cả Giuse”. (08.12.1870). Thật vậy, tuy không để lại một lời nào cho hậu thế, nhưng cuộc đời thánh Giuse đã trở nên một mẫu gương tin tưởng tuyệt đối vào thánh ý Thiên Chúa và do đó, trước mặt Thiên Chúa, ngài trở thành đấng bầu cử hữu hiệu cho chúng ta.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại việc sứ thần báo tin cho thánh Giuse đón Đức Maria về làm vợ và chấp nhận thai nhi như là con của mình. Với cái nhìn của loài người, đây quả là một chuyện không đem lại vẻ vang gì cho đương sự, nhưng với cái nhìn đức tin, thánh Giuse đã tự nguyện vâng nghe và thi hành mau mắn. Nói cách khác, ngài đã từ bỏ ý riêng của mình để đón nhận và thực thi ý định của Thiên Chúa. Nhờ đó, ơn cứu độ đã tuôn đổ xuống cho nhân loại qua Hài nhi mà chính ngài được diễm phúc làm cha nuôi.

Cầu nguyện: Nguyện xin thánh cả Giuse cầu bầu cho chúng con có một lòng vững tin vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa giống như ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…