Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Người Mẹ vâng phục, khiêm hạ và biết ơn

Thái Hà (22.12.2017) – Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. (Lc 1,46-56)

Ảnh minh họa (Google)

Theo truyền thống Kinh Thánh, những người bé mọn, đơn sơ thường được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến và mạc khải cho biết mầu nhiệm cao vời.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại biến cố Đức Maria đi thăm bà Elisabét. Khi nghe người chị họ khen ngợi về những điều cao cả Thiên Chúa đã làm cho mình, Đức Maria đã cất lên lời Magnificat tuyệt vời để ca khen quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người, qua mọi thời.  Lời ca của Mẹ khởi đi từ một tâm hồn luôn lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa. Đó là lời tôn thờ và tạ ơn Thiên Chúa; là lời tán dương một Thiên Chúa toàn năng, chí thánh và thương xót; là lời công bố sửa chữa những bất công xã hội; và là lời ca ngợi Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín giữ Giao ước với Dân của Người.

Thật vậy, với đức tin sâu sắc và lòng yêu mến Thiên Chúa chân thành, mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến và mạc khải cho những mầu nhiệm tuyệt diệu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đắm mình trong Kinh Thánh, để Lời Chúa trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống Đức Tin của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.