Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Chuyện khó tin, nhưng có thật!

Thái Hà (23.04.2021) – “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52-59)

Năm 700, tại làng Lanciano, nước Ý, có vị Lonh mục hồ nghi không biết Đức Giêsu có thật trong phép Thánh Thể hay không! Khi Linh mục này dâng lễ, sau lời Truyền phép, bánh đã trở nên Thịt, và rượu trở thành Máu. Đây là phép lạ Thánh Thể cổ kính nhất, được Tòa Thánh cho xét nghiệm nhiều lần. Năm 1971, giáo sư Linôli cùng nhóm bác học danh tiếng viện Đại học Siêna tuyên bố rằng: “Khoa học phải đầu hàng trước sự kiện lạ lùng không thể giải thích nổi”, sau khi tái xét nghiệm.
Mặc khải về bí tích Thánh Thể trong bài Tin Mừng hôm nay thật là một chuyện khó tin! Quả thật, những ai không có đức tin thì không thể hiểu và không thể chấp nhận được những lời ấy thật sự hiển nhiên.
Nếu cuộc sống thể lý cần có lương thực để sống thì đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu cũng cần thần lương nuôi dưỡng, đó chính là Mình và Máu Chúa Kitô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ý thức chuẩn bị tâm hồn thanh sạch để rước Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…