Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Hiệp thông

Thái Hà (20.04.2018) – Đức Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. (Ga 6,52-59)

 

Ảnh minh họa (Google)

Tông huấn về gia đình Familiaris Consortio khẳng định: “Nơi ân huệ Thánh Thể của tình yêu, gia đình Kitô hữu gặp được nền tảng và linh hồn cho sự hiệp thông với Chúa và trở thành tâm điểm cho sự hiệp thông với tha nhân và với chính mình.

Trong diễn từ Bánh hằng sống, Đức Giêsu mời gọi người nghe hãy đi sâu vào mầu nhiệm hiệp thông để có thể cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa. Nếu không đi vào hiệp thông với Thiên Chúa qua việc đón nhận Đức Giêsu, con người không thể hiểu và sống giáo huấn ích thực của Thiên Chúa.

Hiệp thông với Chúa cũng mời gọi chúng ta hiệp thông với anh chị em mình là hình ảnh của Chúa. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể hiệp thông với Chúa và với tha nhân khi chúng ta vẫn để cho những thành kiến, hận thù và chia rẽ thống trị nơi mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin phá tan những hận thù và chia rẽ nơi chúng con, để chúng con có thể nên một với Chúa và hiệp nhất với nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.