Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh: Sự sống

Thái Hà (28.04.2023) – Đức Giêsu nói: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. (Ga 6,52-59)

Hằng năm, vào dịp lễ vượt qua, người Do Thái giữ tục lệ ăn thịt chiên và rảy máu chiên trên bàn thờ, như những hành động của cha ông trước biến cố vượt qua Biển Đỏ năm xưa, để tạ ơn Chúa vì đã cứu thoát họ khỏi tay người Ai Cập.

Hôm nay, Đức Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. Chúng ta chỉ có thể hiểu được câu nói này khi đặt trong truyền thống dân Do Thái và nhất là qua biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong thời Cựu Ước, thịt và máu là biểu tượng của sự sống mà chỉ Thiên Chúa mới có quyền ban cho ai tuỳ ý. Đến thời Tân Ước, Đức Giêsu dạy: “Chính Thầy đây là sự sống” (Ga 14,6). Thật vậy, Thiên Chúa đã trao ban Đức Giêsu, là sự sống, cho nhân loại. Sự trao ban này được thấy rõ qua bữa tiệc Ly, khi Đức Giêsu nói: “Này là Mình Thầy”, “Này là Máu Thầy”, và qua hiến tế của Người trên Thánh Giá. Vậy ai tin và đón nhận Đức Giêsu thì sẽ được sống muôn đời. Việc tin và đón nhận này được cụ thể hoá khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thể trong Thánh Lễ.

Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã ban sự sống của Cha là Đức Giêsu Kito cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn ban tuyệt hảo này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…