Thứ Sáu Tuần III Thường Niên: Dùng nhiều cách rao giảng

Thái Hà (28.01.2022) – Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa”.

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng”.

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết. (Mc 4,26-34)

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một thao thức, một cố gắng của Chúa Giêsu trong việc rao giảng Nước Thiên Chúa cho dân chúng. Qua hình ảnh phát triển âm thầm của hạt lúa, cùng với sức sống mãnh liệt của hạt cải, Chúa Giêsu đã cho ta thấy khởi điểm của Nước Thiên Chúa có thể là nhỏ bé tầm thường, không đáng chú ý. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Nước Thiên Chúa không có sức sống. Hình ảnh đó gợi lên trong chúng ta một niềm tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng không bỏ qua một nỗ lực để sống tốt và sống thánh, cho dù đó chỉ là một cố gắng nhỏ bé và đơn sơ của ta. Thế nhưng, chúng ta đã sống cho niềm tin và niềm hy vọng này như thế nào trong một xã hội mà đức tin bị người đời xem là mê tín, Thiên Chúa là vị thần bị lãng quên?

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin giúp chúng con bền đỗ trong đức tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.